Wie ben ik?

 

Ik ben Annet Brouwer, geboren in 1971. Ik woon samen met mijn man en twee honden in Hurwenen, een klein dorpje aan de Waal. Vanaf 2008 ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in natuurgeneeswijzen, wat in 2015 leidde tot de start van mijn praktijk in coaching en healing. 

Natuurgeneeskundig, energetisch therapeut
Ik werk vanuit het uitgangspunt dat we zoveel meer zijn dan ons fysieke lichaam. We hebben ook een mentaal lichaam (onze gedachten en emoties) en een zielslichaam. En we zijn als mens verbonden met iets groters. Dat laatste zou je het spirituele lichaam kunnen noemen. Deze lichamen beïnvloeden elkaar. Zo kan ziekte leiden tot negatieve gedachten, neerslachtigheid en een gevoel dat je met je ziel onder je arm loopt. Andersom kan een zingevend, bezield, leven bijdragen aan positieve gedachten en een gezond gestel. Evenzo kan spiritualiteit, je verbonden voelen met iets dat groter is dan jezelf, met onzichtbare krachten en hetgeen voorbij gaat aan het beredeneerbare, enorm bijdragen aan je geluksgevoel. Ik ben ervan overtuigd dat als we niet voor alle dimensies van ons ‘zijn’ aandacht hebben, we op den duur uit balans raken. Dat betekent eveneens dat er in ons (leven) een goede balans moet zijn tussen denken en voelen, verklaren en ervaren, de kennis van het hoofd en het weten van het hart, bezig zijn en niet(s) doen, gerichtheid op de uiterlijke wereld en gerichtheid op de binnenwereld, het zelf doen en hulp vragen aan onze onzichtbare beschermers. In feite een balans tussen het stoffelijke en het onstoffelijke.

In mijn gesprekken en healings richt ik mij op alle vier de dimensies van ons ‘zijn’ en onderzoek ik wat op dat moment, voor die persoon, het aangrijpingspunt voor healing is. Desondanks kan ik wel zeggen dat het merendeel van de mensen die bij mij komt, bezig is met zingevingsvraagstukken als: wat doet ertoe voor mij, wat maakt mij gelukkig, waarin kan ik voor de samenleving van betekenis zijn en wat is mijn talent of zielsmissie? Tevens wensen de meeste mensen die bij mij komen een hernieuwde verbinding met spirit of het spirituele.

Als de antwoorden op die vragen gevonden zijn, moet er soms nog wat ballast uit het verleden worden opgeruimd zodat iemand echt in zijn kracht komt te staan en zich laat zien zoals hij werkelijk is. Waar vindt je nu die antwoorden en hoe ruim je dingen uit je verleden op? Zoals ook bij “Wat doe ik?” beschreven, werk ik zowel op het cognitieve als het energetische niveau. Ik ben mij de laatste jaren steeds meer gaan verdiepen in sjamanistische technieken om in contact te komen met iemands onderbewuste, als we het met ons bewustzijn “gewoon niet weten” of we in onze gedachten vastzitten. Steeds weer blijkt hoeveel kennis in het onderbewuste besloten ligt. Je kunt met recht zeggen: het slimme onderbewuste of onze wijze zelfautoriteit. Ik ben iedere keer weer onder de indruk hoe snel bepaalde technieken werken. Ik heb zelf ook de enorme kracht hiervan ervaren; lees hier het effect van Munay Ki op mijzelf.

Schrijver van Een gift uit Avalon
In 2020 ben ik begonnen met het schrijven van een boek, dat op 8 april 2022 is uitgekomen: Een gift uit Avalon – over contact met overleden dierbaren. In dit boek staan persoonlijke verhalen van meer dan veertig mensen die in het dagelijks leven werden verrast door een teken of bezoekje van een overleden dierbare. Het zijn allemaal bijzondere, troostrijke en unieke verhalen en ik voel me dan ook bevoorrecht dat deze mensen hun (vaak geheim gehouden) ervaringen met mij wilden delen. Dit fenomeen komt vaker voor dan we denken: studies schatten in dat 25 tot 40 procent van de mensen een dergelijke ervaring heeft. Desondanks hebben we het er niet over. Dat vind ik jammer, want het kunnen zeer betekenisvolle ervaringen zijn, waar mensen steun, troost en raadgeving aan ontlenen.
Gevolgde opleidingen m.b.t. (natuur)geneeskunde en healing
  • Medische Basiskennis en psychosociale basiskennis;
  • Arbeids- en organisatiepsychologie;
  • School voor coaching;
  • Intuïtieve ontwikkeling;
  • Reiki en Quantum Touch, over het doorgeven van energie om het zelfherstellend vermogen te stimuleren;
  • Quantum Allergy, over het testen op allergieën en verstoringen en het resetten van het lichaam;
  • De invloed van gedachten op je fysieke gestel: Quantum Self Created Health, Bio-logische wetten, Zelfgenezing met behulp van je mind;
  • Aurahealing, het schonen van het energieveld, inclusief technieken uit het sjamanisme om contact te maken met het onderbewuste, het loslaten van ballast en het creëren van ruimte om steeds meer te doen wat werkelijk bij je past;
  • Munay-Ki, eeuwenoude sjamanistische inwijdingen om het energieveld van ballast uit het verleden te schonen en in je kracht te komen te staan;
  • Heling met spiritueel licht, over het gebruik van licht en klank om heling te bewerkstelligen.
Gecertificeerd en aangesloten bij
Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging CAT. Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.
Ik ben gecertificeerd als Quantum Coach en Quantum Allergy Practitioner.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Kijk hier voor meer informatie over mijn klachtenregeling.

Links