Inwijdingen van Munay-Ki: ín je kracht en óp je levenspad!

Wijsheidstradities voorspelden een tijd van grote transformatie. Een tijd waarin systemen instorten, er een einde komt aan de afdaling in de materie en we beginnen aan een weg van vergeestelijking. Een periode van enorme bewustzijnsgroei, verruimde waarnemening en het (weer) verkrijgen van een directere verbinding met het geestelijke en een direct weten. Een tijd waarin we meer ruimte gaan geven aan onze spirituele aard en op zoek gaan naar ons ware pad. Een tijd waarin de mens niet meer vanuit angst zal leven, maar vanuit liefdevolle wijsheid, vertrouwen en dienstbaarheid.  Die tijd is NU! De inwijdingen van Munay-Ki zijn een krachtig hulpmiddel in deze ‘opstandingstijd’, waarin de Homo Luminous zal opstaan.

Daarom hebben de sjamanen eind jaren ’90 besloten de inwijdingen van Munay-Ki uit de heimelijkheid te halen en in de openbaarheid, aan Westerlingen, door te geven.

Wil jij op een zachte manier ballast uit je verleden loslaten en een hernieuwde verbinding met je hart en ziel? Wil je jezelf nog meer laten zien zoals je werkelijk bent? Spreekt dit je aan en word je als het ware naar de inwijdingen getrokken? Dan zal het je veel brengen. Spreekt het je niet aan, dan is het (nu?) niet voor jou.