Uitgangspunten

Zelfgenezend vermogen en eigen regie
Voor mij is de veerkracht en de eigen regie van de cliënt een belangrijk uitgangspunt. De mens heeft een zelfgenezend, zelfherstellend vermogen. Healings kunnen dit zelfgenezende proces ondersteunen; (het lichaam van) de client doet echter zelf het echte werk.

Ik zie de mens als veel meer dan alleen zijn fysieke lichaam. We hebben ook een mentaal ‘lichaam’ (onze gedachten en emoties) en een ziels’lichaam’. En we zijn als mens verbonden met iets groters; dat zou je het spirituele lichaam kunnen noemen. Deze verschillende dimensies beïnvloeden elkaar. Als we niet voor alle dimensies van ons ‘zijn’ aandacht hebben, raken we op den duur uit balans. Het accent ligt tijdens de coaching- en healingssessies dan ook niet op ziekte en beperking, maar ik neem alle dimensies in ogenschouw en verken samen met jou waar de disbalans zit.

Aanspreken van jouw kennisbronnen
Er zijn verschillende manieren van weten: rationeel/logisch, maar je kunt ook dingen weten via intuïtie, directe ervaring, directe kennis en mystiek. Ik nodig al die bronnen van jouw weten uit en stimuleer je om je innerlijke wijsheden te eren en serieus te nemen. Er is zoveel meer voorbij het hetgeen we mentaal kunnen verklaren. Je binnenwereld doet ertoe!
Alles is energie, ook ons lichaam
Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Einstein zei het al met zijn formule E = mc2: massa c.q. materie is gestolde energie, een verdichting van energie. Dit geldt ook voor ons lichaam. Einstein zei hierover: “Wij zijn energetisch van aard, met vitaliteit en een zelfgenezend vermogen”. Als je iets wilt veranderen in de materie, kun je dus op twee niveaus te werk gaan: het fysieke niveau of het energetische niveau. Het is makkelijker om hogere trillingsfrequenties te veranderen dan gestolde energie. Denk maar aan de verschillende verschijningsvormen van water: het is makkelijker om waterdamp een bepaalde kant op te blazen dan ijs te breken. Een healing richt zich op het energetisch niveau; de weg van de minste weerstand dus.
Energie en materiële wereld beïnvloeden elkaar
  • De formule E = mc2 zegt dat er een samenspel is tussen de wereld van energie (de onstoffelijke wereld) en de wereld van massa en materie (de materiële wereld). Een verandering in het één heeft een effect op het ander.
  • Als we iets vervelends meemaken, beïnvloedt dit onze emoties en onze gedachten. We formuleren overtuigingen/zielscontracten. We slaan onze emoties, gedachten en zielscontracten in ons energieveld op. Onze energie verandert dus.
  • Vanuit dit energieveld sturen die zielscontracten ons gedrag; we passen ze toe op nieuwe situaties. Onze energie is dus van invloed op hetgeen we doen en waarnemen in de materiële wereld.
  • En zo geldt ook: als er door een healing in de energie iets is veranderd, komt er ook een verandering in je gedachten, emoties en in de materiële wereld, bijvoorbeeld dat je je innerlijk rustiger voelt of dat een bepaalde fysieke klacht verdwijnt of minder wordt.
Schonen van je energieveld: resetten van zielscontracten
  • Bij een healing wordt je energieveld geschoond van ballast, oud zeer wordt verwijderd, waarna er ruimte komt voor nieuwe opbouwende energie. Deze nieuwe energie sijpelt door naar je mentale, emotionele en fysieke gestel. Je denkt anders dan voorheen, handelt daardoor anders en “oogst” dus ook iets anders. Want je kunt je voorstellen dat de gedachte “ik ben niet goed genoeg” ander gedrag oproept dan wanneer die gedachte is omgezet naar “ik ben mooi, precies zoals ik ben”.
  • Hoe kun je contact maken met de informatie die in iemands energieveld ligt opgeslagen? Hoe kom je achter overtuigingen/zielscontracten waar de ander zich niet bewust van is? Want meer dan 80% van ons handelen (sommigen zeggen zelfs 95%) komt voort uit ons onderbewuste. Onze hersenen kunnen op verschillende frequenties werken: Bèta, Alpha, Thèta en Delta. De frequentie bepaalt wat wij ‘ontvangen’. In Bèta-frequentie ervaren wij het normale waakbewustzijn en nemen wij de alledaagse werkelijkheid waar. In Alpha- en Thèta-frequentie hebben we een bewustzijnsstaat waarin wij contact kunnen maken met onze intuïtie, ons persoonlijk onderbewustzijn, het innerlijk weten en kunnen we de wereld van energie waarnemen. Ik breng mijn hersenen tijdens een healing in deze bewustzijnsstaat en kan dan voorbij de alledaagse werkelijkheid schouwen. Ik kijk als het ware in de ‘virtual reality’.
  • Je kunt dit vergelijken met een radio of TV.  In de ether is een scala aan programma’s aanwezig. De zender/frequentie die je op de radio of TV kiest, bepaalt wat je hoort en ziet. Zo kun je dus ook met je hersenfrequenties ‘spelen’ en bepalen welke informatie je ontvangt.
  • Hoe vervolgens bepaalde overtuigingen te herprogrammeren (“resetten”)? Bijgaand filmpje van Bruce Lipton geeft een goed beeld. Het verschil met de methode in het filmpje is dat ik je hersenen ook overdag in de Thèta-frequentie kan krijgen door je stressrespons uit te zetten. Vervolgens maak ik, ook vanuit die Thèta-frequentie, contact met je onderbewuste en ontvang ik informatie welke gedachten door bepaalde gebeurtenissen zijn ontstaan en kan ik ze middels een ‘gesprek’ (een verandering in de energie) veranderen in opbouwende gedachten. Ook dit is een verschil met het filmpje: ik laat je niet luisteren naar een tape met specifieke uitspraken.

Energetisch niveau is het krachtigste interventieniveau

Wijsheidstradities zeggen dat een interventie op energetisch niveau het meest krachtige interventieniveau is als je in de stoffelijke wereld iets veranderd wilt zien. Een bewijs daarvan is mijn ervaring met Munay-Ki. Zie bijgaand document

Dit inzicht is niet nieuw; het is al eeuwenoud. Zo zei Plato (c. 427 v. Chr. – 347 v. Chr.): “Als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel.”

Ook zelf iets doen
Ik doe ook een appèl op je eigen verantwoordelijkheid om goed voor jezelf te zorgen. Denk aan een goede balans tussen inspanning en ontspanning, een gezonde leefstijl en de stilte opzoeken. Stilte is namelijk de zendtijd voor je ziel. Ik kan je adviezen en specifieke oefeningen geven om het healingproces ook na de healing te ondersteunen. Maar vlak je eigen rol in je herstel niet uit, want: als je blijft doen wat je altijd deed, blijf je krijgen wat je altijd kreeg;-).