Een gift uit Avalon – over contact met overleden dierbaren

Avalon: waar hemel en aarde elkaar raken

Als je mij 13 jaar geleden had verteld dat je een teken van een overleden dierbare had ontvangen, had ik je waarschijnlijk niet direct geloofd. Ik meende dat er na de dood niets meer zou zijn. Ofwel: dood is dood. Ik was van 'eerst zien en dan geloven' en ik wilde dingen graag kunnen beredeneren en verklaren. Logisch dat ik in opperste verbazing was toen ik voor het eerst contact ervoer met een overleden vriendin. Dat bracht mij innerlijk behoorlijk uit evenwicht. Het dwong mij het nieuwe te doorgronden, het oude te herzien en beiden naar waarheid te schatten.

Na een lang (innerlijk) proces en het ontmoeten van andere mensen met soortgelijke ervaringen, ontstond de wens om meer bekendheid aan dit fenomeen te geven. En zo zag op 8 april 2022 mijn boek het daglicht. In dit boek staan verhalen van ruim veertig mensen die in het dagelijks leven werden verrast door een onverwacht teken of bezoekje van een overleden dierbare. Lampen die plots aan of uit gingen, een klok die stil bleef staan op het tijdstip van overlijden, een zeer toepasselijk liedje dat ineens uit de computer klonk, een naaimachine dat 'uit zichzelf' aan ging, een waarschuwende boodschap die uitkwam. Je kunt het zo gek niet bedenken. Raar, maar waar? Laat je door de verhalen meevoeren naar Avalon: de plek waar hemel en aarde elkaar raken.


Image

Als een dierbaar persoon overlijdt, vragen nabestaanden zich vaak af: "Waar ben je nu? Geef me een teken, hoe is het daar?" Wat nu als de achtergeblevenen daadwerkelijk een teken ontvangen?

In Een gift uit Avalon vertel ik zeer persoonlijke verhalen van ruim veertig mensen die in het dagelijks leven werden verrast door onverwachte tekens of bezoekjes van een overleden dierbare. Deze mensen hebben tot voor kort hun verhaal met nagenoeg niemand gedeeld. Bijna altijd waren de tekens en bezoekjes van gene zijde onvergetelijk en van buitengewone betekenis. Het waren momenten waarin enkel de liefde sprak.

De tekens waren zeer uiteenlopend: van telepathische communicatie waarin de overledene werd gezien, gehoord of gevoeld, tot betekenisvolle toevalligheden, tot ‘onmogelijke’ voorvallen met apparatuur en voorwerpen. Er waren zelfs tekens en boodschappen die geverifieerd konden worden. En wat te denken van vooraf afgesproken tekens van een voortleven die na het overlijden ook daadwerkelijk werden ervaren? Raar, maar waar?

Ik laat je kennismaken met een fenomeen dat vaker voor blijkt te komen dan we denken. Ik plaats de verhalen in een historisch perspectief en beantwoord de vraag of religies, wijsheidstradities, filosofen en de wetenschap dit fenomeen voor mogelijk houden. Is het echt zo dat de dood ons scheidt?

ISBN 978-94-93175-84-6

Prijs € 23,95, excl. verzendkosten.

Wegens succes ben ik momenteel bezig met een inhoudelijk herziene druk. Dit keer gebaseerd op ervaringen van 125 mensen.


Je kunt het boek bij mij bestellen door eenvoudigweg een mail met daarin je adresgegevens naar mij te sturen: annet.brouwer@farus.nu. Dan stuur ik het boek, tezamen met de factuur, naar je op. Als je het leuk vindt, kan ik het boek voor je signeren.