Coaching en healing

 

In je kracht en op je levenspad

Ik coach en geef healings aan mensen die meer ín hun kracht en óp hun levenspad willen staan. Mensen die meer vanuit hun hart willen leven en minder vanuit hun hoofd. Die ballast uit het verleden willen loslaten, opdat er ruimte ontstaat om een andere koers te gaan varen. Die willen handelen vanuit kracht, vertrouwen en innerlijk weten in plaats van door angst. Mensen die minder naar de verwachtingen van anderen willen leven en zichzelf willen laten zien zoals ze werkelijk zijn. Mensen die antwoord willen op zingevingsvragen als: “waar gaan mijn ogen van stralen, wat is mijn ware pad en hoe kan ik van betekenis zijn?”. Herken jij jezelf hierin? Dan ben je van harte welkom.

Laat jezelf vrij ... kom tot volle bloei!

We worden ons steeds bewuster van de kracht van gedachten. Je gedachten kunnen je vleugels geven, maar je ook angstig of somber maken. Je gedachten sturen niet alleen je handelen; ze bepalen ook hoe jij de werkelijkheid om je heen waarneemt. Dus als je een ander leven wilt, zal je je gedachten moeten veranderen. Want … als je blijft denken en doen zoals je altijd deed, blijf je krijgen wat je altijd kreeg. Einstein verwoordde dit mooi: “Today’s problems cannot be solved if we still think the way we thought when we created them.”

Nu is het zo dat het merendeel van onze gedachten en overtuigingen al in onze vroege jeugd is ontstaan. We worden van kinds af aan ‘geprogrammeerd’ door onze ouders, opvoeding, cultuur, ideeën over hoe een man of een vrouw zich heeft te gedragen, etc.. Daarnaast doen we natuurlijk ook levenservaringen op die onze gedachten en gedrag vormen. Zo kan het zijn dat je na een incident of trauma, ter overleving van die pijnlijke situatie, overtuigingen formuleert als: ik maak mijzelf onzichtbaar en klein want anders vinden mijn ouders mij lastig, door altijd alert te zijn voorkom ik vervelende gebeurtenissen, ik zorg dat ik alles perfect doe want dan houden mijn ouders van mij of mijn mening doet er niet toe. We noemen dit ook wel zielscontracten: afspraken die je met jezelf hebt gemaakt om situaties te overleven en die je vervolgens ook in andere situaties toepast. Ze hebben je een tijdje gediend, maar op enig moment heb je er ook hinder van. Het goede nieuws is dat deze programmering te ‘resetten’ is. Hoe?

Coaching

Het veranderen van je gedachten kan op cognitief niveau door te praten over gebeurtenissen die impact op je hebben gehad en het bevragen van je gedachten en overtuigingen die door die gebeurtenissen zijn ontstaan. Dit kan nieuwe inzichten geven, waardoor je anders naar situaties gaat kijken en anders gaat handelen.

Soms echter zitten onze overtuigingen diep weggestopt in ons onderbewuste. Ons handelen komt er nog steeds uit voort, maar we zijn ons niet bewust van de specifieke drijfveer die daaronder ligt. Of we denken dat we iets hebben verwerkt (“ik heb het losgelaten“), maar in werkelijkheid hebben we het weggedrukt en heeft het nog steeds zijn invloed op ons gedrag. Of we hebben eventjes geen zin om te praten en willen op een andere manier ballast loslaten. In dat geval ga ik op een ander niveau te werk, namelijk op energetisch niveau.

Healing

Ervaringen, gedachten en emoties leg je in je energieveld vast. Door het energieveld hiervan te schonen, ontstaat ruimte. Deze ruimte wordt tijdens de healing gevuld met nieuwe krachtige zuivere energie. Je kunt nieuwe zielscontracten met jezelf afspreken, zoals: ik zorg goed voor mezelf, ik neem mijn gevoel serieus en ik mag er zijn. Je kunt je voorstellen dat dit ander gedrag oproept dan beperkende gedachten. Er wordt ook wel gezegd dat heling op het energetisch niveau het meest krachtige interventieniveau is.

Wat kan ik doen:

  • Je zelfhelend vermogen ondersteunen door je energieveld te harmoniseren en je energiestroom te activeren.
  • Het uitzetten van je stressrespons, zodat je tot rust komt en je lichaam en geest de mogelijkheid krijgen om te herstellen. Het kan zijn dat je vanuit die ontspannen staat ineens inzichten krijgt. Bijvoorbeeld: Waar word ik blij van? Wat kan ik doen om meer in balans te zijn?
  • Vanuit een andere bewustzijnsstaat ga ik op zoek naar de oorsprong van zielscontracten die tóen hielpen ter overleving, maar die nu niet langer nodig zijn om bij je te dragen. Ik ‘reset’ deze overtuigingen naar nieuwe opbouwende overtuigingen/zielscontracten (soul retrieval). Bijvoorbeeld: vertrouwen in jezelf, voor je mening uitkomen, genieten van het leven of je mannetje staan tegenover krachtige mensen. Het kan zijn dat ik in die bewustzijnsstaat nog extra informatie krijg; ik noem dat ook wel de boodschappen die jouw ziel voor je heeft. Kijk voor meer informatie bij Uitgangspunten
  • Specifieke energie in je energieveld brengen, opdat deze energie jou de komende tijd gaat helpen. Bijvoorbeeld: goed voor jezelf zorgen, je meer laten zien, boven de situatie uitstijgen en niet meteen vanuit emotie reageren.
  • Het geven van een of meerdere (eeuwenoude) inwijdingen van Munay Ki en de inwijding Rite of the Womb.
Inwijdingen
Ik geef de inwijdingen van Munay Ki en de inwijding Rite of the Womb. Munay-Ki bestaat uit een 9-tal eeuwenoude inwijdingen die een enorme versnelling aanbrengen in een bewustwordingsproces en jou thuis laten komen bij jezelf. Je laat op een zachte manier ballast uit je verleden los en er ontstaat een hernieuwde verbinding met je hart en ziel. Vanuit dit ontwaakte hart doe je steeds meer de dingen die bij jou passen en die voor jou  vervullend zijn. Afhankelijk van de thema’s die bij jou spelen, geef ik jou specifieke inwijdingen, waarbij je gevoed wordt met krachtige energieën als innerlijke rust, gronding, kracht, bescherming en een stevige verbinding met je innerlijk weten. De inwijding Rite of the Womb helpt om angst en pijn los te laten en ruimte te scheppen voor leven vanuit kracht en vertrouwen.
Zingevingsvraagstukken en spiritualiteit
Tijdens mijn coachings- en healingsessies komen dikwijls zingevingsvraagstukken aan de orde. Wat is mijn ware pad? Wat is mijn talent of zielsmissie? Waarin kan ik van betekenis zijn, in het klein en in het groot? Wat is voor mij een vervullend leven? Ook zie ik vaak een verlangen om tot een hernieuwde verbinding met spirit of het spirituele te komen; een connectie die men vaak als kind voelde, maar die daarna in de vergetelheid is geraakt en weer in ere hersteld mag worden. Onderliggend speelt dikwijls de wens om je meer te willen laten leiden door je ziel, je innerlijk weten en spirit in plaats van door je ego en externe autoriteiten. Sommigen noemen dit ook wel autonomer leven. Als je naar wie-ben-ik gaat, zal je zien dat ik een soortgelijke ontdekkingsreis hebt gemaakt (en ik nog steeds reizende ben). Een reis om steeds meer thuis te komen bij jezelf! Aanpalend aan voorgaande vraagstukken kunnen zielsoorzaken van ziekte aan bod komen, de taal van de ziel en geest en de tekens die overleden dierbaren ons kunnen geven (hemeltaal, zie ook mijn boek).
Zelf doen
Als kind riep ik vroeger al “zelf doen”. Ik leer jou dan ook tijdens mijn coachings- en healingsessies hoe jij bepaalde dingen zelf kunt doen, bijvoorbeeld hoe jij je stressrespons zelf uit kunt zetten of opkomende stress snel de kop kunt indrukken. Tevens kan ik je thuisopdrachten geven om een bepaalde ontwikkeling te versnellen of te bestendigen.
Wat doe ik niet?
Ik stel geen medische diagnoses, ik schrijf geen (hulp)middelen of medicatie of supplementen voor, en ik meng me niet in de behandeling van andere behandelaars. Ik behandel geen psychiatrische ziektebeelden. Tenslotte behandel ik geen vrouwen in de eerste maanden van hun zwangerschap.
Boek: Een gift uit Avalon - over contact van 'gewone' mensen met overleden dierbaren
Ik heb een boek geschreven, waarin je zeer persoonlijke verhalen van ruim veertig mensen kunt lezen, die in het dagelijks leven werden verrast door een onverwacht teken of bezoekje van een overleden dierbare. Lampen die plots aan of uit gingen, een klok die stil bleef staan op het tijdstip van overlijden, een zeer toepasselijk liedje dat ineens uit de computer klonk, een naaimachine dat ‘uit zichzelf’ aan ging, een waarschuwende boodschap die uitkwam. Je kunt het zo gek niet bedenken. Raar, maar waar? Wil je meer weten: zie Een gift uit Avalon – over contact met overleden dierbaren.