Hoe werkt het?

Nautilusschelp

Alles is energie en trilling

  • Alles in en om ons heen bestaat uit energie, dus ook je lichaam. Deze energiedoorstroming is de basis voor je gezondheid. Door welke oorzaak dan ook kan er een blokkade optreden in de energiedoorstroming in je lichaam. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen organen en weefsels ontregeld raken. Dit kan leiden tot fysieke en emotionele klachten.

Samenhang tussen lichaam, ziel en geest

  • Een mens heeft meerdere lichamen, waaronder een fysiek lichaam, een etherisch lichaam (de chakra’s en het auraveld) en een astraal lichaam. Deze lichamen beïnvloeden elkaar. Gebeurtenissen die je onvoldoende hebt verwerkt, zetten zich vast in je etherisch lichaam en in je fysieke lichaam. Daarbij weten we ondertussen dat het niet zozeer de feitelijke gebeurtenissen zelf zijn die we opslaan, maar veeleer de gedachten en emoties die deze gebeurtenissen bij ons opriepen. Ofwel: de betekenis en lering die we aan de gebeurtenissen toekennen, slaan we op in onze lichamen. En dat beïnvloedt ons handelen vandaag de dag.

Schonen van je etherisch lichaam

  • Bij healing wordt je etherisch lichaam geschoond van ballast uit je verleden, waarna dit etherisch lichaam wordt herladen met krachtige zuivere (licht)energie. Deze energie sijpelt door naar de andere niveaus waaruit een mens bestaat en zorgt daarmee voor verandering op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Je denkt anders dan voorheen, handelt daardoor anders en “oogst” dus ook iets anders.
  • Je kunt dit schoningsproces vergelijken met een akkerveld wat deels de gewenste begroeiing heeft maar ook deels onkruid en waarbij het akkerveld niet goed omheind is. Voordat je in dit akkerveld nieuwe zaadjes plant van datgene wat je wilt gaan oogsten, verwijder je het onkruid, ploeg je de aarde om en voegt er zo nodig bemesting aan toe. Je plaatst een hekje om dit akkerveld. Daarna plant je nieuwe zaadjes: zaadjes van datgene dat je later wilt oogsten. Daardoor zal je “oogst” in jouw leven volgend jaar anders zijn dan die van voorgaand jaar.

Energetisch niveau is het krachtigste interventieniveau

  • Bij healing worden dus hogere frequenties van de onstoffelijke wereld in je energieveld “geïmplanteerd”, welke neerdalen in de lagere frequenties van de stoffelijke, zichtbare wereld. Omdat al het materiële, al hetgeen zich manifesteert, is ontsproten uit de onstoffelijke, energetische wereld, wordt ook wel gezegd dat een interventie op energetisch niveau het meest krachtige interventieniveau is als je in de stoffelijke wereld iets veranderd wilt zien. Een bewijs daarvan is mijn ervaring met Munay-Ki. Zie bijgaand document

Eigen verantwoordelijkheid voor verzorging van je nieuw gezaaide akkertje

  • Nadat de nieuwe zaadjes zijn gezaaid van hetgeen jij straks wilt oogsten, moet je dit akkerveldje wel zelf goed verzorgen. Want zoals je planten voldoende licht, water en bemesting moet geven om tot groei en bloei te komen, zo moet je ook goed voor jezelf zorgen. Denk aan een goede balans tussen inspanning en ontspanning, aanpassing in je voeding, je leefstijl en meer de stilte opzoeken want stilte is de zendtijd voor de ziel. Mensen zoals ik kunnen je adviseren, maar je moet zelf de keuzes maken en zelf actie ondernemen. Want: als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, blijf je krijgen wat je altijd hebt gekregen!