Hoe werkt het?

Nautilusschelp

Alles is energie

  • Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Einstein zei het al met zijn formule E = mc2: massa c.q. materie is gestolde energie, een verdichting van energie. En dit geldt ook voor ons lichaam. Einstein zei hierover: “wij zijn energetisch van aard, met vitaliteit en een zelfgenezend vermogen”. Als je iets wilt veranderen in de materie, kun je dus op twee niveaus interveniëren: het fysieke niveau of het energetische niveau. Aangezien het makkelijker is om hogere trillingsfrequenties te veranderen dan gestolde energie, richt een healing zich op het energetisch niveau. Denk maar aan de verschillende verschijningsvormen van water: het is makkelijker om waterdamp een bepaalde kant op te blazen dan ijs te breken. Dat laatste kost meer energie. Een healing kiest dus eigenlijk de weg van de minste weerstand.

Samenspel tussen energie en je lichaam, gedachten en gedrag

  • Omdat materie gestolde energie is, is er een samenspel tussen de wereld van energie (de immateriële wereld) en de wereld van massa en materie (de materiële, tastbare wereld). Een verandering in het één heeft een effect op het ander.
  • Als we in ons leven iets vervelends meemaken, beïnvloedt dit onze emoties, onze gedachten en onze energie. Daarbij weten we ondertussen dat het niet zozeer de feitelijke gebeurtenissen zelf zijn die we opslaan, maar veeleer de gedachten en emoties die deze gebeurtenissen bij ons opriepen. Ofwel: de betekenis en lering die we aan de gebeurtenissen toekennen, slaan we op in onze energie.
  • En andersom geldt ook: als er door een healing in de energie iets is veranderd, is er ook een verandering in de tastbare wereld, bijvoorbeeld beter slapen, je innerlijk rustiger voelen, een fysieke klacht die afneemt of verdwijnt, etc..

Schonen van je energetisch lichaam

  • Een healing intervenieert dus op je energetisch niveau: je energetisch lichaam wordt geschoond van ballast, oud zeer wordt verwijderd, waarna er ruimte komt voor nieuwe energie. Deze nieuwe energie sijpelt door naar je mentale, emotionele en fysieke gestel. Je denkt anders dan voorheen, handelt daardoor anders en “oogst” dus ook iets anders. Want je kunt je voorstellen dat de gedachte “ik moet altijd alert zijn” of “ik moet zorgen voor een ander, ook al betekent dit mezelf wegcijferen” ander gedrag oproept dan wanneer die gedachte is omgezet naar “alles komt goed, mijn intuïtie vertelt mij wel wat het juiste is om te doen” of “ik zorg goed voor mezelf”.
  • Je kunt dit schoningsproces van je energieveld vergelijken met een akkerveld wat deels de gewenste begroeiing heeft maar ook deels onkruid en waarbij het akkerveld niet goed omheind is. Voordat je in dit akkerveld nieuwe zaadjes plant van datgene wat je wilt gaan oogsten, verwijder je het onkruid, ploeg je de aarde om en voegt er zo nodig bemesting aan toe. Je plaatst een hekje om dit akkerveld. Daarna plant je nieuwe zaadjes: zaadjes van datgene dat je later wilt oogsten. Daardoor zal je “oogst” in jouw leven volgend jaar anders zijn dan die van voorgaand jaar.
  • Omdat meer dan 80% (sommigen zeggen zelfs 95%) van ons handelen voortkomt uit ons onderbewuste, richt ik me tijdens healings vaak op dit onderbewuste niveau en het herprogrammeren of “resetten” van je gedachten. Hoe doe ik dat? Bijgaand filmpje van Bruce Lipton geeft een goed beeld. Het verschil met de methode in het filmpje is dat ik je hersenen ook overdag in de thèta-frequentie kan krijgen door je stressrespons uit te zetten. Vervolgens kan ik contact met je onderbewuste maken en ‘horen’ of ‘zien’ welke (beperkende) gedachten door bepaalde gebeurtenissen zijn ontstaan en kan ik ze middels een ‘gesprek’ (een verandering in de energie) veranderen in helpende, positieve gedachten. Ook dit is een verschil met het filmpje: ik laat je niet luisteren naar een tape met specifieke uitspraken.

Energetisch niveau is het krachtigste interventieniveau

  • Een healing richt zich dus op de weg van de minste weerstand: het veranderen van hogere trillingsfrequenties in plaats van gestolde energie. Er wordt ook wel gezegd dat een interventie op energetisch niveau het meest krachtige interventieniveau is als je in de stoffelijke wereld iets veranderd wilt zien. Een bewijs daarvan is mijn ervaring met Munay-Ki. Zie bijgaand document

Eigen verantwoordelijkheid voor verzorging van je nieuw gezaaide akkertje

  • Nadat de nieuwe zaadjes zijn gezaaid van hetgeen jij straks wilt oogsten, moet je dit akkerveldje wel zelf goed verzorgen. Want zoals je planten voldoende licht, water en bemesting moet geven om tot groei en bloei te komen, zo moet je ook goed voor jezelf zorgen. Denk aan een goede balans tussen inspanning en ontspanning, aanpassing in je voeding, je leefstijl en meer de stilte opzoeken want stilte is de zendtijd voor de ziel. Mensen zoals ik kunnen je adviseren, maar je moet zelf de keuzes maken en zelf actie ondernemen. Want: als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, blijf je krijgen wat je altijd hebt gekregen!