Wie ben ik?

 

Even voorstellen

Mijn naam is Annet Brouwer. Ik woon samen met mijn man en twee honden in een buitengebied, in het kleine dorpje Hurwenen. Vanaf 2008 ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in natuurgeneeswijzen, wat in 2015 leidde tot de start van mijn praktijk in coaching en healing. In 2022 heb ik een boek uitgegeven over bijzondere ervaringen van ‘gewone mensen’.

Coach en natuurgeneeskundig energetisch therapeut
Ik werk vanuit het uitgangspunt dat we zoveel meer zijn dan ons fysieke lichaam. We hebben ook een mentaal lichaam (onze gedachten en emoties) en een zielslichaam. En we zijn als mens verbonden met iets groters. Dat laatste zou je het spirituele lichaam kunnen noemen. Deze lichamen beïnvloeden elkaar. Zo kan ziekte leiden tot negatieve gedachten, neerslachtigheid en een gevoel dat je met je ziel onder je arm loopt. Andersom kan een zingevend, bezield, leven bijdragen aan positieve gedachten en een gezond gestel. Evenzo kan spiritualiteit, je verbonden voelen met iets dat groter is dan jezelf, met onzichtbare krachten en hetgeen voorbij gaat aan het beredeneerbare, enorm bijdragen aan je geluksgevoel. Ik ben ervan overtuigd dat als we niet voor alle dimensies van ons ‘zijn’ aandacht hebben, we op den duur uit balans raken. Dat betekent eveneens dat er in ons (leven) een goede balans moet zijn tussen denken en voelen, verklaren en ervaren, de kennis van het hoofd en het weten van het hart, bezig zijn en niet(s) doen, gerichtheid op de uiterlijke wereld en gerichtheid op de binnenwereld, het zelf doen en hulp vragen aan onze onzichtbare beschermers. In feite een balans tussen het stoffelijke en het onstoffelijke.

Dit staat er nu misschien wel stellig, maar bij mij is daar een proces van vele jaren aan vooraf gegaan. Ik maakte lange dagen als adviseur en manager in de zorg. Ik was een doener en planner en had een geloof in de maakbaarheid van het leven. Mijn adagium was: eerst zien en dan geloven. Ofwel: ik moet het kunnen beredeneren en verklaren. Voor mij was de wereld van alledag de enige realiteit. Het spirituele had nagenoeg geen plaats in mijn leven, op een incidenteel gesprek na over wat de zin van het bestaan is. En toen was daar op enig moment een impuls dat dit het niet was. Een niet te negeren gevoel, waar ik simpelweg gehoor aan moest geven. Ik heb mijn baan opgezegd en luisterde vanaf dat moment steeds vaker naar de boodschappen van mijn hart. Wat volgde was een mooie ontdekkingstocht over mezelf, mijn ware pad, mijn mens- en wereldbeeld en de geestelijke dimensie. Niet alleen mijn bewustzijn groeide, ook mijn waarnemingsvermogen. Ik heb mogen ontdekken dat ik in die geestelijke dimensie “van alles” kan voelen, zien en horen, ook al lijkt die dimensie ogenschijnlijk leeg en onzichtbaar. In begin was dat onwennig en riep het veel vragen op. Tegenwoordig kan ik zeggen dat het zien voorbij het alledaagse mijn leven (heeft) verrijkt. Ik voel me gedragen en gesteund door ‘het grotere’ waar ik deel van uitmaak. Hulp aan spirit gevraagd, wordt gegeven. Ik voel me erg aangetrokken tot de Universele Wetten en de eeuwenoude kennis die vervat zit in het oerchristendom, de sjamaanse traditie uit de Andes en Amazone en de Onsterfelijke Meesters uit de Himalaya. Door daarover te lezen én door directe (mystieke) ervaringen heb ik nu een geheel ander mens- en wereldbeeld dan voorheen en geniet ik van een andere balans tussen hoofd en hart. Ik voel een hernieuwde verbinding met mijn ziel en mijn spirituele aard, Ik ben thuisgekomen bij mezelf! Tegelijkertijd weet ik ook dat mijn ontdekkingsreis zeker nog niet ten einde is.

Schrijver van Een gift uit Avalon
Op 8 april 2022 is mijn boek uitgekomen: Een gift uit Avalon – over contact met overleden dierbaren. In dit boek staan persoonlijke verhalen van ruim veertig mensen die in het dagelijks leven werden verrast door een teken of bezoekje van een overleden dierbare. Het zijn allemaal bijzondere, troostrijke en unieke verhalen en ik voel me dan ook bevoorrecht dat deze mensen hun (vaak geheim gehouden) ervaringen met mij wilden delen. Na publicatie kwamen er dusdanig veel mensen op mijn pad die ook over hun ervaringen op dit vlak vertelden dat ik momenteel aan een inhoudelijk herziene druk werk. Zo heb ik mogen ervaren dat dit fenomeen vaker voorkomt dan we mogelijk denken: studies schatten in dat zeker 25 tot 40 procent van de mensen een dergelijke ervaring heeft. Desondanks hebben we het er niet over. Dat vind ik jammer, want het kunnen zeer betekenisvolle ervaringen zijn, waar mensen steun, troost en raadgeving aan ontlenen.
Opleidingen
 • Medische Basiskennis en psychosociale basiskennis;
 • Arbeids- en organisatiepsychologie;
 • School voor coaching;
 • Intuïtieve ontwikkeling;
 • Reiki, Therapeutic Touch en Quantum Touch, over het doorgeven van energie, het in balans brengen van het energieveld en het activeren van de energiestroom om zodoende het zelfherstellend vermogen te stimuleren;
 • Quantum Allergy, over het testen op allergieën en verstoringen en het resetten van het lichaam;
 • De invloed van gedachten op je fysieke gezondheid: Quantum Self Created Health, Bio-logische wetten, Zelfgenezing met behulp van je mind;
 • Aurahealing, het schonen van het energieveld, inclusief technieken uit het sjamanisme om contact te maken met het onderbewuste, het loslaten van ballast en het creëren van ruimte om steeds meer te doen wat werkelijk bij je past;
 • Munay-Ki, eeuwenoude inwijdingen van de sjamanen uit de Andes en Amazone om het energieveld van ballast uit het verleden te schonen en in je kracht te komen staan;
 • Uit diezelfde traditie: Nusta Karpay, eeuwenoude inwijdingen om je weer te verbinden met de diepe oorspronkelijke vrouwelijke oerkracht. De helende energie helpt om volledig in balans te komen met jezelf en het ondersteunt en versnelt je spirituele groei;
 • Heling met spiritueel licht, over het gebruik van licht en klank om heling te bewerkstelligen.
Gecertificeerd en aangesloten bij
Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging CAT. Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.
Ik ben gecertificeerd als Quantum Coach en Quantum Allergy Practitioner.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Kijk hier voor meer informatie over mijn klachtenregeling.